Informácie pre veľkoodberateľov

Naša spoločnosť v rámci svojej zákaznícky orientovanej idei o podnikaní a dosiahnutí najvyššej úrovne naplnenia spotrebiteľských požiadaviek, hľadá odberateľov (veľkosklady, sklady, kamenné predajne atď...), ktorým za prejavenie dôvery zaručujeme maximálnu spokojnosť so servisom, spätú s poskytnutím značkových produktov za bezkonkurenčné ceny.

Dnešný svet a skúsenosti podnikateľov na trhu spôsobili, že účastníci trhu, t. j. predávajúci aj kupujúci, obchodujú s určitou dávkou opatrnosti. Naša firma teda ponúkne spomínané benefity, avšak iba korektným a spoľahlivým zákazníkom.

Chceme sa tak vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam. Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli zaviesť systém poskytovania cenníka v elektronickej podobe iba tým zákazníkom, ktorí nám k žiadosti o zaslanie cenníka priložia aj kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra, resp. Kópiu živnostenského listu. Vaše žiadosti nám môžete zasielať e - mailom, kde nám v prílohe zašlete už spomínané kópie dokumentov.Veríme, že naše podmienky každý záujemca o zaslanie elektronického cenníka pochopí. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať zaslaním e - mailu na adresu biuro@sewing.pl