Odstúpenie od zmluvy / Reklamácia tovaru

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

napriek maximálnej snahe dodávať kvalitný tovar s dlhou životnosťou sa občas stane, že výrobok počas jeho záručnej doby je potrebné reklamovať, kvôli rôznym výrobným či iným vadám. Pri reklamácii prosím vyplňte nasledovný Reklamačný formulár. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). vo formáte PDF a zašlite nám ho na vlastné náklady spoločne s reklamovaným tovarom, kópiou kúpneho dokladu a kontaktu na našu adresu : Sewing  ul. Kowaniec 55   34-400 Nowy Targ  Polska

Poznámka: Kvôli koronavírusom sa môže čas opravy predĺžiť.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Doba opravy sa môže predĺžiť, ak je potrebné dovážať komponenty potrebné na opravu zo zahraničia. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Záručná doba : Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba je u všetkých výrobkov všeobecne 12 mesiacov od dátumu kúpy podľa  Obchodného zákonníka, pokiaľ výrobca nestanoví záručnú dobu dlhšiu (reklamácia priamo v servise výrobcu). Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Záručný servis : Reklamácie vybavujete u predávajúceho alebo u autorizovaného servisu výrobcu uvedeného v dokumentácii o výrobku.

možno poslať na adresu:

F.P.H.U. Sewing  A. Tętnowska- M. Janczy

ul. Kowaniec 55

34-400 Nowy Targ

Polska

alebo:

A. Tętnowska- M. Janczy

SEWING POSTE RESTANTE

Ždiar 261

05955 Ždiar