Všeobecné obchodné podmienky

Elektronický internetový obchod www.sewing.sk

FPHU "SEWING" UL. KOWANIEC 55 NOWY TARG Polsko

Týto obchodní podmínky upravují vztah mezi firmou Sewing FPHU ako predávajúcim a zákazníkmi - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajucého a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

Pred objednávaním tovaru sa zaregistrujte do nášho internetového obchodu.

Ceny uvedené v predaji cez elektronicky obchod, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Ceny na predajni môžu byť odlišné. Obchodný portál neobsahuje celý náš sortiment, ak nejaký produkt nemôžete nájsť, neváhajte nás kontaktovať.

Ako nakupovať? (Štandartný spôsob)

1. Vyberte si tovar z katalógu

Môžete vyhladať tovar podľa kategórie (v ľavej časti obrazovky), alebo podľa textu v názve alebo podľa kódu tovaru (môžete zadať hore v kolónke 'hľadaj')

2. Košík

Vybraný tovar vložte do košika s potrebným množstvom kliknutím na ikonu košíka v riadku s názvom tovaru. Obsah košíku je vždy prístupný v nástrojovej lište v pravej časti.

3. Odoslanie objednávky

Objednávku odošlete z košíka pomocou tlačítka "ZAPLATIŤ". V príprave objednávky vyplňte ďalšie potrebné údaje.

4. Platby za tovar

Počas procesu objednávky si vyberte spôsob platby Po prijatí objednávky Vám príde potvrdzujúci email . Tovar doručíme podľa doby uvedenej pri tovare.

5. Dodanie tovaru

Štandartný spôsob dodania tovaru je kuriérom firmy Sewing na Vami zvolenú adresu alebo osobným odberom priamo na predajni.

Spôsoby platby Platba sa uskutočňuje pri dodaní tovaru - dobierkou

Iné spôsoby platby závisia na Vašej dohode s predajcom pri overovaní objednávky.

Spôsoby dodania tovaru Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovouslužbou, kuriérom a pod.). Ceny jednotlivých služieb sú uvedené pri objednávacom procese.

Prepravné nákladny obsahujú aj poistenie tovaru

* Ukončením objednávky sa rozumie, keď platba nabehne na náš účet alebo v prípade objednávky na dobierku keď je tovar skladom.

Cena za dopravu :

* individálne, podľa dohody

* DOBIERKA SLOVAKIA - 3,50 - 22  EUR

Reklamácie Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád hardvérových produktov si môžete uplatniť priamo u dodávateľa. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota štrnásťdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Ochrana osobných údajov Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácií má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa predajne.

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ostatné ujednania Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.